• betongrehabilitering_WEB

Betongrehabilitering

Thorendahl AS har erfaring med alle former for betongrehabilitering. Våre medarbeidere har gjennomført de lovpålagte kompetansekursene innen betongrehabilitering (U1,R1 og R2). Når betong skal repareres og eller beskyttes er det ofte fordi man med det blotte øyet enten ser skader komme eller frykter at de vil komme. Skader i betong skjer i de fleste tilfeller som følge av at armeringen inne i betongen ruster, men skader kan også komme av klorider (salter).

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående betongrehabilitering.

  • ansvarsrett

  • miljofurtarn

  • mestermerket