• etterisolering_1
  • etterisolering_2
  • etterisolering_3

Etterisolering

Etterisolering av bygninger gjør at man minsker varmetapet samtidig som man reduserer risikoen for fuktskader og råte. Fuktskader og råte er vanlig når isoleringen begynner å bli gammel, eller om etterisoleringen er gjort feil. Ved høyt varmeutslipp på tak vil man ofte oppleve å få store istapper hengende ned fra takrenner. Denne effekten kommer av at snøen smelter og renner ned fra taket. Ved å etterisolere taket vil man kunne redusere varmen som slippes ut og beholde denne inne i bygningen. Å etterisolere en bygning vil alltid være lønnsomt, og som oftest vil kostnadene kunne tilbakebetales allerede etter få år. Tilbakebetalingen kommer som en ren energi gevinst da man sparer varmetap og dermed strømutgifter. Dette er spesielt aktuelt om vinteren når strømprisene er på sitt høyeste. Thorendahl AS har over 40 år erfaring med fasade og isoleringsarbeid på borettslag og sameier. Vi holder til i Oslo, men gjør også arbeid i områdene rundt hovedstaden.

Ta kontakt om du har spørsmål rundt etterisolering.

  • ansvarsrett

  • miljofurtarn

  • mestermerket