Styret i Thorendahl

Styreleder Arvid Engebretsen (f.1969), arbeidende styreleder, daglig leder i MTH AS
Styremedlemmer:
Morten Grongstad (f.1975), konserndirektø AF
Henning Olsen (f.1978), Økonomidirektør Bygg AF
Krisitan Holth (f.1984), CFO KB Gruppen Kongsvinger AS
Fredrik Røtter (f.1972), Daglig leder Consolvo AS
 
  • ansvarsrett

  • miljofurtarn

  • mestermerket