Servicearbeider

Thorendahl as har egen serviceavdeling som tar seg av små og mellomstore jobber.

  • ansvarsrett

  • miljofurtarn

  • mestermerket